Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
AMBERLITE™ IRN78 Resin603757 
AW Hyflo Supercel NF304439 
AW Hyflo Supercel NF304439 
CELITE 54543407 
DICALITE29860 
MB-108P602939 
Sorbalit313894 
Walhalla-Dioxorb325806