Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
ARAPHEN G 2 D11697 
ARMOSTAT 40035282 
ARQUAD 16-2956955 
STADIS 42583424 
STADIS 45083425 
Statsafe 2500 Liquid318170 
TEGOPREN 692211068 
Voks-D308SP5 A1Flere 
ZELEC NK12938 
ZEROSTAT AT NEW171065