Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Accu-Tab608521 
Ambio Des-15%317622 
Ambio Des-2%317623 
Ambio Des-5%317621 
Appeartex liquid614343 
Apurgo M3 Ag602851 
Apurgo M3 Cu320309 
ATECA Cu/Ag Electrodes603605 
BACSAN - WATER TREATMENT SOLUTION69427 
BARRIER TECH CONCENTRATE94775 
Bio Blå608528 
BIO Grønn608529 
Bio Hvit A608530 
BWT Aktivt klor Granulert603995 
BWT KALSIUMHYPOKLORITT (TØRRKLOR) (Kina)608522 
CHLORAMINE T200493 
Clean Water307658 
Clean Water Tank307659 
Desinfect MB58337 
Enviroplus™ 1010 MICROBIOCIDE325781 
Enviroplus™ 1010 MICROBIOCIDE325781 
Enviroplus™ 1020 MICROBIOCIDE325782 
Enviroplus™ 1020 MICROBIOCIDE325782 
ESC Bacsafe 76603601 
Generox 225B MICROBIOCIDE319927 
Generox 225B MICROBIOCIDE319927 
Generox™ 100 MICROBIOCIDE302683 
Generox™ 100 MICROBIOCIDE302683 
Generox™ 225A MICROBIOCIDE319928 
Generox™ 225A MICROBIOCIDE319928 
HTH CALSIUMHYPOKLORIT 65%2482 
HX DES-A603496 
HX DES-B603497 
Incimaxx Aqua S-D312243 
KALSIUMHYPOKLORITT 83352 
Kalsiumhypokloritt316991 
MB-505303124 
MB-5123307056 
MB-54922609 
MB-591475845 
MICROPUR ANTICHLORINE MA 100F601067 
NATRIUMHYPOKLORITT32192 
Natriumhypokloritt603998 
Natriumhypokloritt312200 
Natriumhypokloritt602646 
Natriumhypokloritt 12 - 16%600187 
Natriumhypokloritt 15%614161 
NATRIUMHYPOKLORITT 15%70215 
Neuthox322190 
NK OX-894965 
ONE DROP69428 
OXIDAN37067 
Oxidan Cip Des327630 
Oxidan Extra327622 
Oxidan Extra Farm327620 
Oxidan Extra Food327624 
OXIDAN FG35326343 
Oxidan Special327633 
OXIDAN SPECIAL 150170411 
Oxidan Special 150 Farm327621 
Oxidan Special 150 Food327635 
Oxitex Plus327628 
Oxitrate310245 
Oxivit Aktiv Plus58357 
Oxivit Aktiv Plus Farm327615 
Oxivit Aktiv Plus Food327617 
Oxyl-Pro 614325 
Pereddiksyre 5%327631 
Perfectoxid326660 
Perfectoxid m/skum326661 
PROLAX KLORTABS 55/15170713 
Prolax Klortabs 75/16303510 
pro-Oxine306629 
PAA 15%327636 
PAA 5%327632 
PAA Active Pipe Des327616 
PAA Aqua327634 
PAA Aqua 15327625 
PAA Extra327920 
PAA Hygiene327627 
PAA Special327922 
Sanosil C Ag608327 
Sanosil S015 Ag603685 
Sanosil S015 Ag608329 
Sanosil S015 Forte Ag603687 
Sanosil Super 25 Ag603686 
Sanosil Super 25 Ag608328 
Tex Bleach Extra 754327626 
Viking 101 Desinfeksjon for Fór og Drikkevand325747 
WINOVA TAB190444