Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
5582612 Eco Functional Reactivator 250 ml.608258 
5582634 Eco Shoe Fresh 125 ml.608259 
Acticide DB-20310918 
ACTICIDE IPW 40319086 
ACTICIDE OT 9322003 
ACTICIDE OTW327435 
ANTIMICROBIAL ENDUROCIDE DISPOSABLE CUBICLE CURTAIN SOLUTION94994 
BUSAN 30 WB46140 
FUGGER ALL IN ONE316830 
Fugger Våtromsilikon308133 
Polyphase P100317851 
RENSEMIDDEL - ASE31500500000318676 
TROYSAN POLYPHASE AF-311453 
TROYSAN POLYPHASE AF411663 
TROYSAN POLYPHASE P-10011283