Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Acticide CL 1317663 
ACTICIDE OTP 20318965 
Alge- og grønn vekst fjerner- 
BACTERISID (UTEN LUKT) CAMAC170317 
CINON OI160034 
EFFECTA TEC 2383634 
FINALSAN MOT GRØNDSKE OG MOSE190139 
FUGGER ALL IN ONE316830 
Fugger Våtromsilikon308133 
GRÖN-FRI83116 
Mellerud Alge- og Mosedreper 1,0 l /2,5 l- 
Mellerud Alge- og Mosedreper 1,0 l /2,5 l311583 
Mellerud Gravsteinrens 0,5 l311601 
MERGAL S 978793 
MICROTECH BIOCIDE150506 
MÖGEL-FRI83115 
POLYPHASE 710S202514 
POLYPHASE 710S202514 
POLYPHASE MF-02202314 
POLYPHASE MF-02202314 
Polyphase P100317851 
Polyphase PW40307544 
PRICK-FRI83114 
Protox Skimmel316176 
SEID Bacoff110640 
TROYSAN 80203253 
TROYSAN 80203253 
TROYSAN MA-01202313 
TROYSAN MA-01202313 
TROYSAN MF-03203461 
TROYSAN MF-03203461 
TROYSAN POLYPHASE EC1813877 
TROYSAN POLYPHASE EC1813877 
TROYSAN POLYPHASE P-10011283