Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Capsoquin607698 
Citronsyra607542 
KALII NITRAS54806 
LUPRO-GRAIN614455 
PROPIONSYRE92498 
SoftAcid IT+614333 
SoftAcid P616133 
SOFTACID P+92173 
SoftAcid Pet614332 
SOFTACID PF+317921 
TERMIN-8 Liquid326101 
TERMIN-8 Powder325921