Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
ETHOXYQUIN318016 
KALII NITRAS54806 
PROPIONSYRE92498 
SoftAcid IT+614333 
SOFTACID P+92173 
SoftAcid Pet614332 
SOFTACID PF+317921 
TERMIN-8 Liquid326101 
TERMIN-8 Powder325921