Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
BENZOFLEX 9-88190282 
BINDEMIDDEL OCTASTIT VIII23949 
BINDEMIDDEL OCTASTIT VIIIG23948 
BUTYL-NENA42632 
HANSA ASM 9020 VP201158 
MEGASOFT JET LF101627 
N-ETYLETANOLAMIN101443 
N-METYLETANOLAMIN101444 
NS 3309539 
POLYPROPYLENGLYKOL 40060553 
SG 2000 KOMP. B75976