Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Cirex DE 73B2 603110 
KADMIUM (KADMIUM METALL)90643 
Lead/leadmonoxide mixture316964 
LL 1-2577 CONFORMAL COATINGSPRAY85444 
LL MS-4 SPRAY85447 
NIKALET ERC PF 1440100519 
Orange lead316965