Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
"GRØNNE" ANODER312899 
ALUMINIUMSFLUORID13299 
EB-8580110340 
ELEKTROLYSEBAD68700 
ELEKTROLYSEBAD (KRYOLITT)35952 
KALIUM FLUORALUMINAT59563 
KRYOLITT SYNTETISK58413 
POTASSIUM CHLORIDE M11717114 
R.C. INOX BRILLE E-10316345 
SODA GRANULERT58133 
Thiourea Tekn.600869 
TINN PYROFOSFAT KRYST602782 
TIOUREA1265