Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
"GRØNNE" ANODER312899 
ALUMINIUMSFLUORID13299 
EB-8580110340 
ELEKTROLYSEBAD68700 
ELEKTROLYSEBAD (KRYOLITT)35952 
KALIUM FLUORALUMINAT59563 
KRYOLITT SYNTETISK58413 
POTASSIUM CHLORIDE M11717114 
SODA GRANULERT58133 
Thiourea Tekn.600869 
TINN PYROFOSFAT KRYST602782 
TIOUREA1265