Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
AIR DRY FLUX T 32755386 
AMMONIUMKLORID31834 
CUPROTEC 916/185731 
FLUSSMIDDEL A-412-224567 
FLUSSYRE 38,5/41,5%44030 
FLUSSYRE 49-51% (N)55810 
Flussyre 58-59,9%304946 
FLUSSYRE 71-75%41752 
Flux A-412-2306805 
Hydrofluoric acid 71-75%22185 
Lunkerit KT/M1304079 
MINEX S 10,20,30,40,50041348 
NITRAL C 1985739