Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
C-41 CD-S starter for CD-R and CD-LR (104045)310781 
C-41 FARGEFREMKALLER (DEVELOPER-REPLENISHER) PART 2 (103909 PART2)93957 
C-41 FARGEFREMKALLER (DEVELOPER-REPLENISHER) PART 3 (103909 PART 3)93958 
CD-R, 100 L; RA-4 DEVELOPER-REPLENISHER CD-R PART 1 (102249)202147 
CD-R, 100 L; RA-4 DEVELOPER-REPLENISHER CD-R PART 2 (102249)202145 
CD-R, 100 L; RA-4 DEVELOPER-REPLENISHER CD-R PART 3 (102249)202149 
Centrabrom S (107143)310786 
COLORPRINT 1500 DEVELOPER 4X2 LITRES (103024)202195 
COLORPRINT 47, DEVELOPER AND REPLENISHER (102098)93559 
COLORPRINT 48 COLOUR DEVELOPER REPLENISHER 60L CONC (103107)93965 
COLORTEC C-41 Negativ Kit Rapid CD Part 1 (102226 CD-P1, 102228 CD-P1)310733 
COLORTEC C-41 Negativ Kit Rapid CD Part 2 (102226 CD-P2, 102228 CD-P2)310734 
COLORTEC C-41 Negativ Kit Rapid CD Part 3 (102226 CD-P3, 102228 CD-P3)310735 
COMPACTLINE RA-4 PAPER CATRIDGE TYPE 49 PART 1 (103014)94801 
DOKUMOL LIQUID IL (100272)93551 
ECOJET-N DEVELOPER-REPLENISHER N -1 (100401)93552 
ECOJET-P COMPACT DEVELOPER-REPLENISHER P-1 (100441/P1)93556 
Emofin Step 1 Part A for 1L (100004)310731 
Emofin Step 1 Part B for 1L (100004)310730 
Emofin Step 2 for 1L (100004)310732 
EN 23257862 
EN 232- 
EN 32060877 
EN 320- 
EUKOBROM FLYT. 250 ML/1,0 L/5,0 L (100294/100296/100298)202148 
FARGEFREMKALLER C-41 LR DEVELOPER-REPLENISHER PART 1 (104155)202193 
FARGEFREMKALLER C-41 LR DEVELOPER-REPLENISHER PART 2 (104155)202192 
FARGEFREMKALLER C-41 LR DEVELOPER-REPLENISHER PART 3 (104155)202190 
FARGEFREMKALLER RA-4 SLR DEVELOPER-REPLENISHER PART 2 (102582)202151 
G 138I DEL A59978 
G 138I DEL B59979 
G 138I DEL C59980 
G 15021006 
G 153 DEL B21891 
G 153, DEL A21007 
G 4500 C DEL A60867 
G 5200 B60452 
G 5200 B- 
G12893592 
G135 PART A93587 
G135 PART B93588 
G135S93591 
G138I DEL A- 
G138I DEL B- 
G138I DEL C- 
G138I, DEL A- 
G138I, DEL B- 
G138I, DEL C- 
G150- 
G153 DEL B- 
G153, DEL A- 
G153, DEL B- 
G335 PART A93590 
G335 PART B93589 
G4500C DEL A- 
G4500C, DEL A- 
KODAK DENTAL X RAY DEV. # 50606861085 
KODAK RP X-OMAT DEVR STRTR # 133264220858 
MONOLINE RA-4 CD-R (104481)93964 
NATRIUMDISULFITT22731 
PAPER CARTRIDGES T48, DEVELOPER PART 1 (103012)202189 
Professionalline RA-4 CD-R Part 1 (102265)310739 
Professionalline RA-4 CD-R Part 2 (102265)310740 
PROFESSIONALLINE RA-4 DEVELOPER-REPLENISHER CD-R PART 2 (102318)202020 
RA-4 SLR DEVELOPER-REPLENISHER PART 1 (102582)202150 
READYMATIC DEVELOPER REPLENISHER # 502386620856 
SP 2000 CHEMICALS CD-R COLOUR-DEVELOPER REPLENISHER, CONC. 2 L (10352093959 
ULTRAFIN LIQUID 0,25 L/1,0 L (100152)/(100154)94797 
X-OMAT EX DEV/REPL. PART B CAT.NO. 523934870171 
X-OMAT EX DEV/REPL. PART C CAT.NO. 523934870172