Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
AMPHISILAN FASADPUTS BAS 3304276 
AMPHISILAN FASADPUTS K15320685 
Ankermasse 20-5302, 20-5312305566 
ANKERMASSE 20-5322321362 
CAPATECT KLISTERBRUK 186 M304275 
FASADPUTS304278 
KOLD BOND1859 
REDI SEAL1759