Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
ARBOCEL BWW 4038805 
ARBOCEL FR 600-30, FD 00, FD40, PWC 500, PWC 500 R170814 
BLAST FURNACE SLAG54053 
MINEX S 10,20,30,40,50041348 
MIPA P 35 ELASTIC69276 
SILICATE ADDITIVE D7517092 
TALC (all types)202055 
ZINKOXID PHARMA 494325 
ZINKOXIDE WHITE SEAL202058