Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
AKTIVERINGSSALT SLOTOCLEAN DECASEL 5150885 
ALUMON EN59657 
Ankor 1127 SR Maintenance Salt308824 
Antifoam 915314396 
ARROW ZINC GALVA1900 
AVFETTINGSKONSENTRAT SLOTOCLEAN AK 18153337 
AVFETTINGSKONSENTRAT SLOTOCLEAN DCG-F53329 
AVFETTINGSSALT SLOTOCLEAN EL-3154099 
AVFETTINGSSALT SLOTOCLEAN EL-DCG53334 
BEISAVFETTERTILSATS SLOTOCLEAN BEF 30150884 
BLACK ETCH RAPID70256 
BORSYRA95398 
BORSYRE76249 
BORSYRE160276 
BORSYRE / OPTIBOR20444 
Calcheck608533 
CRYSTA LTB70254 
CT 9301858 
Dalic Depass 28614334 
Dalic Kobber NEU614377 
DALIC SØLV S90870 
DMK DEKACID ALU EN31176 
DMK ENTFETTUNGSALZ DEKALEEN 307/309/88531175 
ENFINITY 12 PH CORRECTION130417 
ENFINITY 9LF PART D130418 
ENGBRIGHT H23 SØLVPASSIVERING31173 
ENLIGHT 602 SILVER PLATE (101149392)110846 
ENLIGHT 602 SILVER PLATE (101149392)110846 
ENLIGHT 603 SILVER PLATE (101149396)110847 
ENLIGHT 603 SILVER PLATE (101149396)110847 
ENLIGHT 604 SILVER PLATE (101149402)110848 
ENLIGHT 604 SILVER PLATE (101149402)110848 
ENPLATE AD-485130420 
ENPREP 1012130421 
ENSEAL 21 PART A102202 
Enstrip GT-317 part A314492 
Enstrip GT-317 part B314493 
Finidip 128317487 
FINIGARD 401608155 
Finigard 460317486 
HEXAMETYLENTETRAMIN44387 
Lanthane yellow 334 part A317485 
Lanthane Yellow 334 Part A608151 
Lanthane yellow 334 part B317484 
NATRIUMCYANID70422 
NATRIUMDIKLORISOCYANURAT ACL23513 
NICHEM 1122 A190046 
NICKELKLORID95401 
NOVA ZINC70381 
Picklane Act W28317482 
Post dip FT 190317470 
Prelik 1760608153 
SALPETERSYRA 62 %160477 
Salpetersyre 62%614335 
SALPETERSYRE 62%21144 
SALTSYRE HCL-HYDROGENKLORID7744 
SATILUME PLUS C253587 
SATILUME PLUS P153586 
SATILUME PLUS P253585 
SOLDER ON ACID HC27584 
STRIPPERSALT L54494 
SUPREME PLUS BRIGHTENER70250 
SUPREME PLUS LEVELLER53582 
Svovel Pulver (Blomme)609863 
SVOVELSYRE 96%21141 
TC STABILIZER70416 
TINNBADTILSATS DSN 354101 
Tristar 300 CPLX317473 
Tristar 300 stabilizer317474 
UNICLEAN 15354529 
UNICLEAN 26653590 
UNICLEAN 67570418 
UNICLEAN BIO SOAK RH95421 
UNICLEAN BIO WETTER95422 
Valvoline Zinc Spray316005 
ZYLITE HT WETTING AGENT54524