Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
A0009898803 Servoolje602653 
Antiwear 68306360 
Aqualink 300F VER2 607612 
Brayco Micronic SV/B305593 
Castrol Axle EPX 80W-90603398 
Commercial MEG 607619 
Dietyleenglycol306130 
DynoCat OptiSync AC 10W614288 
DynoCat OptiSync AC 30614289 
DynoCat OptiSync AC 50614290 
DynoCat ShiftMatic ATF D3M614293 
HA5430 & HA5440 SeaStar Steering Fluid321811 
HOUGHTO SAFEWL1607627 
HOUGHTO SAFEWL1      607625 
Houghto-Safe 105 CTF 607620 
Houghto-Safe 273 CTF 607618 
Houghto-Safe NL1 607616 
MOBIL 1 SYNTHETIC ATF326157 
Monoethyleenglycol306131 
Pentosin LHM Plus602644 
Stack Guard 607615 
Stack Magic Eco Fv2607613 
Stack Magic Eco-Ultra 607622 
Transaqua DW607871 
Transaqua HC 10602965 
TRANSAQUA HT50198 
Transaqua HT2303147 
Ultraglide X5317778 
UNITRAC SAE 80W316297 
UNITRAC SAE 80W316297