Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Alumini Chloridum Anhydr318266