Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
ALKYLBENZENE26824 
DOW CORNING® 5-7051 EMULSION180365 
ETYLENGLYKOLDISTEARAT66923 
XIAMETER® MEM-1788 EMULSION304734