Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
(+/-)-GLYCIDOL66725 
1,2,4-TRICHLOROBENZENE180161 
1,6-HEKSANDIOL DIAKRYLAT170152 
1-BUTANOL B3737636 
1-BUTANOL P.A27559 
1-HEKSANOL66729 
1-PROPANOL66085 
2,2`-(ETYLENDIOKSY)DI-ETYLAMIN67078 
2-DIMETYLAMINOETANOL304314 
2-ETYLHEKSANSYRE67459 
2-METOKSYETANOL7387 
ACETON7390 
ACETON A0177634 
ACETON P.A7118 
ACETONITRIL1934 
ACETONITRIL HPLC7117 
ALKYLBENZYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE308558 
AMMONIAKK A2687637 
AMMONIAKKLØSNING 20 % P.A26761 
AMMONIUM CERIUM(IV) NITRATE602448 
AMMONIUMNITRAT602449 
AMYLACETAT66727 
BENZEN28876 
BENZEN P.A27555 
Betzdearborn DCL-30322349 
CED-LØSNING32849 
CELLCLEAN AUTO 20X4ML614501 
CHLOROACETIC ACID304316 
Coulter DxH Rengjøringsmiddel600449 
Cublen D5113318632 
DECANE180159 
DIKLORMETAN7388 
DIKLORMETAN D3797633 
DIKLORMETAN P.A27557 
DIMETYLGLYOKSIM602740 
Dissolvine DZ322340 
EDDIKSYRE 100% P.A7116 
ETANOL304317 
ETER P.A7115 
Ethyl Mercaptan318640 
ETHYLENE GLYCOL308560 
ETYLACETAT E0637639 
ETYLENDIAMIN28374 
Exxal 13318639 
FORMALDEHYD314042 
FUMARIC ACID66726 
GIEMSAS LØSNING G017A1447 
GS-393318638 
GUANIDIN HYDROKLORID67462 
GUANIDIN TIOCYANAT67461 
HEKSAN7382 
HISTO-CLEAR91663 
HYDRANAL COULOMAT AG M089G54252 
Hydrogen peroksid 35%600267 
HYDROGEN PEROXIDE602444 
HYDROGENPEROKSID 30%616899 
HYDROGENPEROKSID 30%16207 
HYDROGENPEROKSID 35%68197 
HYDROGENPEROKSID-UREA ADDUCT602466 
Hyperfloc CB 482318637 
ISE BUFFER ADVIA 165058947 
ISOPENTAN RECTAPUR7114 
ISO-PROPANOL/ 2-PROPANOL28875 
JERN(III) KLORID HEKSAHYDRATE102194 
KALIUM TERT-BUTOKSID314043 
KALIUMKLORAT602468 
Kalsiumklorid607608 
KARBONDISULFID7389 
KLORBENZEN RECTAPUR26760 
KLOROFORM SA42016 
KRYOLITT601047 
Lithium Chloride 40%318636 
LITIUMKLORIDLØSNING 8M67464 
Majorchem DP-493322338 
Mangannitrat 48%607603 
METANOL1931 
NATRII FLUORIDUM53514 
NATRIUMHYPOKLORITLØSN 14%16213 
NATRIUMKLORAT111098 
Natriumnitrat614646 
NATRIUMSALT81031 
N-HEKSAN 16206 
N-HEPTAN H01716205 
NITROMETAN602472 
OAKITE 3183504 
O-FOSFORSYRE F1847641 
PERCHLORIC ACID 70614645 
Petrostep CI-E2318635 
PIX-113318634 
PRF ISOOCTANE94048 
PRF N-HEPTANE94049 
REFERENCE FUEL GRADE TOLUENE94047 
Retsearch (II) 1L + 12ml314768 
RUTHENIUM(III) NITROSYLNITRAT602467 
SALPETERSYRE 68% P.A7113 
SALPETERSYRE 70-90%67083 
SALTSYRE 35%82923 
SALTSYRE 37%16216 
SALTSYRE 37% P.A7112 
SHANDON EA-50/EA-6591891 
SHANDON ORANGE G691659 
Sinkoksid600341 
Sitronsyre608694 
Sitronsyre 50%608695 
SITRONSYRE H2O170153 
SODIUM DODECYL SULFATE180160 
Sodium hypochlorite soln 12%614650 
Solisep MPT 150322326 
STYREN616903 
SUCCINONITRIL170151 
Sulphuric acid 10 %614649 
SULPHURIC ACID 25 %605459 
Svovelsyre 2,5 Mol600324 
Svovelsyre 90%600320 
Svovelsyre 95%600321 
SVOVELSYRE 97%16217 
TERT BUTYLMETYLETER28375 
TETRAETYLORTOSILIKAT67460 
TETRAHYDROFURAN7379 
TETRAHYDROFURAN T09316218 
TOLUEN P.A27558 
TOLUEN T24316219 
TRIKLORMETAN1933 
TRITON X-100314046 
UF- Fluorocell CR614500 
UF II Search BAC614503 
UF II Search SED614502 
UF-Fluorocell SF614499 
Ultra Ninhydrin Reagent Kit, 2l, Ninhydrin Kit, gir 8 L Reagens600464 
Uniquat GNS-DA322339 
XYLEN X00716222