Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
(S)-(-)-Etyllaktat602420 
1,2-DICHLOROETHANE605448 
1,4 DIOXAN P.A.28236 
1-BUTANOL P.A27559 
1-METHYL-2-PYRROLIDONE605461 
1-PROPANOL66085 
1-Propanol602421 
2,3-EPOXYPROPYL METHACRYLATE314077 
2-ETHYLHEXYLACETAT312657 
2-METOKSYETANOL7387 
2-PROPANOL P15650456 
3-(METYLAMINO)PROPYLAMIN600051 
3-amino-1,5-naphthalenedisulfonic acid600941 
3-AMINO-1-PROPANOL317910 
3-Amino-2,7-naphtalenedisulfonic acid617074 
3-PENTANONE317911 
4-Toluensulfolylklorid 602425 
Absolut Etanol odenatureread Ph. Eur313671 
Absolutt Etanol med 2% metylisobutylketon (MIBK)313672 
Acetic Acid Glacial314693 
ACETON7390 
ACETON P.A7118 
ACETONITRIL1934 
ACETONITRIL 200 SPS43074 
ACETONITRIL A01850757 
ACETONITRIL HPLC7117 
ACETONITRILE94809 
ACETONITRILE 190 SPS41531 
AMMONIAKK4419 
Ammoniakk321746 
AMMONIAKKLØSNING 20 % P.A26761 
AMMONIUM CERIUM(IV) NITRATE602448 
Ammonium fluorid602426 
AMMONIUM PERKLORATE (108843, 109313, 620609, 675738)23906 
AMMONIUMNITRAT602449 
AMMONIUMPEROXODISULFAT614648 
AMMONIUMSULFAT314081 
ANAEROCULT A600472 
ARGON/METAN BLANDING90279 
BENZEN28876 
Benzen 602422 
BENZEN P.A27555 
BIOREDUCE90884 
Borsyre 100%602410 
Borsyre med indikator602411 
BUTAN90277 
CALCIUM HYDROXIDE PRECIPITATED605453 
CLEANER ALKALINE LIQUID NEODISHER FA602391 
CLEANER DECONEX 11 UNIVERSAL602402 
CLEANER DECONEX 15 PF-X W/O NTA602403 
Cleaner Deconex 22 LIQ-X602401 
CLEANER DECONEX 22 PF605452 
COD CELL TEST PHOTOMETRIC 25 602396 
CYCLOHEKSAN C07318893 
CYKLOHEKSAN SA42533 
D(+)-Glukosemonohydrat600404 
DECON 90 SURFACE ACTIVE CLEANING AGENT605445 
DEGADUR® 527315152 
DETERGENT ALK. NEODISHER LABOCLEAN F 3KG602392 
DETERGENT ALK. NEODISHER LABOCLEAN UW602393 
DETERGENT ALKAL. NEODISHER LABOCLEAN A 8602394 
Dietyleenglycol306130 
DIETYLETER E04950436 
DI-KALIUMHYDROGENFOSFAT TRIHYDRAT314089 
DIKLORMETAN7388 
DIKLORMETAN P.A27557 
DIKLORMETAN SPS42537 
DIMETHYL SULFOKSID D53851818 
DODECYLSULFAT NATRIUMSALT N08218885 
EDDIKSYRE 100%7640 
EDDIKSYRE 100% P.A7116 
Eddiksyre 32%602418 
Eddiksyre 60% 602417 
EDDIKSYRE SA42015 
Epichlorohydrin605447 
ETANOL304317 
Etanol - Absolutt denaturert 602416 
ETANOL 100%314092 
Etanol 96% med 2% metylisobutylketon (MIBK)313673 
Etanol 96% odenatureerad Ph.Eur317853 
Etanol EURO denaturerad 96%600407 
Etanolamin 602414 
ETER P.A7115 
ETHANOL EURO DENATURED 70% 605456 
Ethanolamine600519 
ETHYLENE GLYCOL308560 
ETYLACETAT P.A27556 
ETYLACETAT SPS42538 
ETYLENGLYCOL E11018880 
Etylmetylketon600408 
EXTRAN AP 11614651 
EXTRAN AP 12 ALKALINE602397 
EXTRAN MA ALKALINE 602398 
EXTRAN MA05, LIQUID,ALKALINE,PHOSPH FREE602408 
EXXSOL HEXANE41534 
FLUSSYRE111088 
FLUSSYRE 40%18879 
FLUSSYRE 40% RECTAPUR66082 
Flussyre 48%602424 
Flussyre 5%602423 
Flytende argon607886 
Flytende karbondioksid607887 
Flytende nitrogen607885 
FORMALDEHYD314042 
FORMALDEHYD 37%1436 
Formaldehyd solution 37%309770 
FORMALDEHYD2 24,8 % AQUEOUS SOLUTION602405 
FORMALDEHYDE 4 % FORMALIN 10 % BUFFERED605409 
FORMALIN BUFFRET 35%66640 
FORMALIN BUFRET 10%602607 
FORMALINE 10% QPATH 605407 
Gjærekstrakt600403 
GLYSEROL314096 
Harris HTX317855 
HEKSAN7382 
HEMA GURR FIXING SOLUTION602419 
HISTOLOGICAL FIXATIVE600521 
HYDRANAL-COULOMAT AG605408 
HYDRANAL-COULOMAT OIL602404 
Hydrochloric acid614647 
HYDROCHLORIC ACID 0,5 MOL/L 605457 
HYDROCHLORIC ACID 10 % PH.EUR.605458 
Hydrofluoric acid 50%306672 
HYDROGEN90284 
HYDROGEN PEROXIDE602444 
Hydrogen peroxide 30% (perhydrol) for analysis EMSURE ISO322788 
Hydrogen peroxide 30% Suprapur325888 
HYDROGENPEROKSID 33%320343 
HYDROGENPEROKSID 35%68197 
HYDROGENPEROKSID-UREA ADDUCT602466 
HYDROGENSULFID3513 
Hydrokinon600402 
HYDROPALAT WE 3477309028 
IRON(II) SULFATE HEPTAHYDRATE 605460 
ISO-HEKSAN111090 
Isooktan - 2,2,4-trimetylpentan602415 
ISOOKTAN I06750441 
ISOPENTAN RECTAPUR7114 
Isopropanol min. 99,5%320876 
ISO-PROPANOL/ 2-PROPANOL28875 
JFC Solution317856 
KALIUM TERT-BUTOKSID314043 
KALIUMHYDROKSID 0,1 MOL320342 
KALIUMJODID K08150444 
KALIUMKLORAT602468 
KALIUMNITRAT K09350446 
KALIUMPERMANGANAT K10051819 
kalsiumkloriddihydrat 602407 
KARBONDISULFID7389 
KARBONMONOKSYD5962 
Kemetyl Aceton607604 
Kjeltabs kobber Cu/3,5 - 1000 stk600470 
KJELTABS TYPE CK600522 
KLOR4420 
KLORBENZEN K23050448 
KLORBENZEN RECTAPUR26760 
Klormetan (Metylklorid)313842 
KLOROFORM K3171433 
KLOROFORM P.A3114 
KLOROFORM SPS43073 
KOBOLT (II)ACETAT-4-HYDRAT (K357)201920 
LABWASH CLASSIC602400 
LABWASH PREMIUM CLASSIC605446 
LOROL TECHNISCH309033 
LUPROMIN FP18 AS309034 
MAY GRUNWALD LØSNING M061A18892 
MB Cleaner A604010 
METAN90278 
METANOL1931 
METANOL M0891423 
METANOL HPLC160001 
METANOL P.A3113 
METHANOL 205 SPS41532 
Metylenklorid600867 
METYLENKLORID23980 
Metyletylketon600342 
MolDecal 10 (Ready to use Solution) 5L EDTA614804 
Monoethyleenglycol306131 
Myrsyre / Maursyre600383 
NA HYDROXID 0,25MOL614643 
NA HYDROXID 0,2M614644 
Natriumfluorid600390 
NATRIUMHYDROKSID 1 MOL314113 
Natriumhydroksid 30%600316 
Natriumhydroksid 32%600319 
NATRIUMHYDROKSID 40%94806 
Natriumhydroksid 40%600318 
Natriumhydroksid 5 Mol600323 
NATRIUMHYDROKSID 50%314111 
NATRIUMHYDROKSID PASTILLER314112 
NATRIUMHYDROKSYD P.A.28234 
NATRIUMHYDROKSYDLØSNING 30% P.A.66639 
Natronlut 18%616828 
N-BUTYLACETAT314100 
NEO-CLEAR602399 
NEODISHER Z NEUTRALISING AGENT ACID LIQ.605443 
NEUTRALISING AG. ACID NEODISHER N602395 
n-Heksan608134 
N-HEPTAN 95% SA42534 
N-Heptane604298 
N-HEXAN P.A.28235 
N-HEXANE 99% 614642 
N-HEXANE 97 % 602412 
Nitric acid 10 mol/l TitriPUR325885 
Nitric acid 65% Suprapur325886 
Nitric acid 69% EMSURE ACS, Reag.Ph Eur325887 
Nitric acid 70%306673 
NITROETAN66728 
NITROMETAN602472 
NN DIMETHYLFORMAMIDE602406 
N-Oktan602413 
N-PENTAN111089 
OKSYGEN / KARBONDIOKSID BLANDING90280 
OKSYGEN / NITROGEN BLANDING90281 
PENTAN P04150453 
PETROLEUM BENZINE 40-60°C50455 
PETROLEUM BENZINE 40-60°C Merck600337 
PETROLEUM BENZINE 40-60°C VWR600338 
PETROLEUMETER 60-80 C SA43072 
POTASSIUM CARBONATE EMPROVE ESSENTIAL PH605455 
PROPAN-2-OL111091 
RUTHENIUM(III) NITROSYLNITRAT602467 
SALPETERSAEURE TECHN. REIN. 68% (ANTWERPEN)319410 
SALPETERSYRE 1,42 SA42535 
Salpetersyre 20-70 %304746 
Salpetersyre 60%600268 
Salpetersyre 65%607601 
Salpetersyre 65%600340 
SALPETERSYRE 68% P.A7113 
Salpetersyre 69%600269 
SALPETERSYRE 70-90%67083 
SALTSYRE 0,1 MOL320335 
SALTSYRE 25%50459 
SALTSYRE 1.18 SA42017 
SALTSYRE 35%320331 
SALTSYRE 35% TEKNISK66638 
SALTSYRE 37% P.A7112 
Silan607869 
SITRONSYRE C04951816 
SITRONSYRE H2O170153 
Sitronsyre monohydrat Merck600398 
Sitronsyre monohydrat VWR600395 
SODIUM DODECYL SULFATE180160 
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION MIN. 10% 605454 
Spectroquant Nitrat CT614641 
Strontium Nitrate 602409 
STRONTIUM PEROXIDE (135112, 762497)23909 
Sulphuric acid 96%306674 
SVOVELDIOKSYD4421 
SVOVELDIOKSYD5963 
Svovelsyre 607602 
SVOVELSYRE 1.84 SA41692 
SVOVELSYRE 95% P.A7111 
SØLVNITRAT LØSNING1438 
TERT BUTYLMETYLETER28375 
TERT-BUTYLMETYLETER110382 
TETRAHYDROFURAN7379 
TOLUEN P.A27558 
TOLUEN SPS41693 
Toluene309769 
TRIKLORMETAN1933 
TRITON X-100314046 
Univar NATRIUMKLORITT >2.5 - <20%616574 
WASH BUFFER II94961 
WHITE SPIRIT314121 
XYLEN BLANDING AV ISOMERE SA42536 
XYLEN P.A.28237