Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
LODDETINN, BLYFRI 0,8MM/100G608733 
CASTOLIN 1020 XFC65375 
ECOBRAZE 38240F150353 
EUTALLOY PE 122928483 
KOKI LODDEPASTA36180 
MAGNA 51 NC180041 
TINNING BERA FORTINNINGSMIDDEL36177