Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
COFFEINUM 0,15 MILLIMETER (KOFFEIN)54793 
METHADONI HYDROCHLORIDUM54543 
PHENOBARBITALUM NATRICUM130148