Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
CARBOMASTIC 15 BNX PART B302204 
CARBOMASTIC 18 FC PART B92428 
CARBOMASTIC 90 BNX PART A302205 
CARBOMASTIC 90 BNX PART B302206 
NORDIC EP PRIMER (KF110)326496