Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Chimec 2820314920 
DEFOAMER322453 
DF-50743648 
DF-51043265 
DF-9000322345 
EPT-2250308693 
FOAMTREAT 9017101769 
FOAMTROL AF 1440E86305 
HOUGHTON MWS ADDITIVE AF 2220607809 
NALCO® EC9029A302074 
ProLine Skumdemper608637 
SpaTime Anti Skum325259