Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
83454 COVERCOAT83791 
DIISOPROPANOLAMINE 100%, GT GRADE- 
DIISOPROPANOLAMINE LFG 9093320 
DIPA, 100% Gas Treating Grade (*1010063)302712 
EC9354A327954 
Gas Treat K144327177 
Gas Treat K144327177 
Gas Treat™ K240616347 
GASTREAT K210321830 
GASTREAT K210321830 
HSCV11285A327178 
HSCV11285A327178 
HSCV19354A327955 
MONOETHANOLAMINE UCC93130 
NALCO® EC9356A53570 
NALCO® EC9456A317175 
Nutrimix616315 
SULFA-CHECK® EC9386A317177 
Svoveldioksid313843 
UCARSOL AP SOLVENT 81491077 
UCARSOL™ AP SOLVENT 814-