Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
BaraECD608083 
Calcium Chloride 77% flakes608273 
Calcium Chloride, Powder 80-85%602828 
Calcium chloride, Prilles 94-97%602625 
Low ECD Drilling fluid - XP-07608091 
Low Solids oil based fluid - XP-07608095 
Reduced Solids oil based fluid608097 
SBM CL-NO XL602645 
Standard oil based drilling fluid - ENVIROMUL MUD608103 
XP-07 MUD102225 
YELLOW XP-07 MUD318348