Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
BAKER CLEAN™ 6616925 
Baradril-N Mud616761 
BDF-526616514 
Calcium bromide602839 
Calcium Bromide Brine / Chloride Brine with BaraCor W-476608084 
Calcium Chloride 77% flakes608273 
Calcium Chloride, Powder 80-85%602828 
Calcium chloride, Prilles 94-97%602625 
Calcium hydroxide25807 
CBS-3083862 
INVERMUL NT69385 
Kalium hydroksid løsning 40-50%608278 
Kalium Hydroxid309793 
Kalium Karbonat309794 
KCl / POLYMER / GLYCOL WBM608128 
KCl/GEM GP Premix608093 
Natrium Persulfat309795 
POTASSIUM CARBONATE102223 
Potassium iodide, powder602838 
SODA ASH102228 
Sodium Chloride Brine/MEG608096 
SUPERCLEAN HDE83086 
TEMBLOK MEGA69389 
XIAMETER® MEM-1517 EMULSION-EU600440