Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
FeCl, Jern-3-klorid 40%601022 
Finetsekrystall/Natriumpersulfat601029