Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
AdBlue319967 
ALUMINIUM DROSS85743 
Ammonia Water 24,5%600799 
BLANCOLEN HI P43158 
FABRIFAST® SCREEN SLOW REDUCING MEDIUM T 315249 
FERROGRANUL 3015001 
FERROPOWDER 3015002 
Grønnsalt602427 
Hydrifin L608652 
Hydrifin L608652 
IKM R-10 L70155 
IKM R-6593655 
KARBONMONOKSYD3514 
KARBONMONOKSYD5962 
LORINOL R34950 
Magnesium Powder, Type C324729 
MIL-GARD™ XPR600529 
NALCO ELIMINOX91440 
NATRIUMBISULFITTLØSNING 35-40%101051 
NATRIUMMETABISULFITT44001 
Natriummetabisulfitt40147 
OR-1122616 
OR-138183 
OR-1522617 
OR-604576779 
Saltsyre 25-35%309509 
SODIUM METABISULPHITE76260 
SODIUM THIOSULPHATE 181692200055