Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
BEROLAN LP-W4DF319765 
BEROLAN LP-W4DF319765 
CANDOWET 50028885 
CANFOS WETTER 84025979 
FAW-27603247 
FOAM21502A327175 
FOAM21502A327175 
MICOFOAM 1 K170556 
Nypar 3030315916 
Skumdämpare324056 
Voks-understellbeskyttelse D316D38A2Flere 
Voks-Understellsbeskyttelse - D316D38A2313261 
VÄTMEDEL DL67794