Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Acmos 35-4181607929 
BIRAL DL34994 
Chem-Trend® PU-5316L605485 
FREKOTE FREWAX42944 
LOCTITE FREKOTE 55-NC42576 
LOCTITE FREKOTE 770-NC42577 
RELEASE EXTRA170288 
WACKER SILICONE FLUID Z 03013300