Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
400/20 DURRANS SVERTE75253 
Alko A 91317907 
DURSLAG90740 
DYCOTE 1185805 
DYCOTE 34 ESS85803 
DYCOTE D BN 13085804 
DYCOTE D R 8785806 
ISOMOL 19085734 
NATURLIG GRAFITT75250 
SEMCOSOL ZPX76346 
SENTRIFUGALSVERTE75256 
SIRCONE SVERTE75249 
TENO COATING 69 PX23562 
TENO COATING BBP21853 
TENO COATING BBPX304554 
TENO COATING ZBBP-1623774 
TENO COATING ZBBP-K7343218 
TENO TEC 5800B600422 
TROUGH PS2 POWDER90741 
Velvacoate ST 80292495