Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Ball Powder Propellant ( Nammo ) ( 759261, 801355, 108700, 157519 )317963 
N-BUTYLETANOLAMIN102380 
NK1338 (764280, 3001053)602200 
SPRENGKRUTT/MINERKRUTT120400