Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
AKS2tal608226 
BOSTIK 50758030 
FOAM FILTER OIL69045 
KALSIUMKLORID25391 
KALSIUMKLORID70333 
NALCO DUSTFOAM92374 
NALCO DUSTFOAM PLUS93078