Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Libragloss LIG 07086985 
Ultraglass UVGL 77879180321535 
Ultrajet DUV-H 429314457 
ULTRAPACK UVC 17087516 
Ultrapack UVC 98087157 
Ultrapack UVC92287224 
uLTRAPEK UVC97087156 
UVFM 409309641 
UVIJET ONSET OZ-0Z052 OZ135 OZ215 OZ255 OZ335 OZ867324884 
UVOD 970304706