Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
Hardener for BascoPrint 63 (63-0001-000)313447 
POLYSCREEN CATALYST PS38670549 
POLYSCREEN SPECIAL MATT CATALYST PS38770550