Produkter under overstående bruksområde. Et produktet kan også være listet under andre bruksområder.

Navn
Deklarasjonsnr
Miljøvennlig
BOILER-TEC 1154897 
BOILER-TEC 206 N ALFA-DISP54895 
COOLER-TEC KI 64054896 
HEYDI KLINKEROLJE24442 
KEIM LOTEXAN40833 
KEIM LOTEXAN-N82573 
LARVIK ZINC OXIDE69246 
Osmafin Aquablock Plus321579 
SpaTime Kalk-Ex315614