Her kan du se hvordan sikkerhetsdatablad du arbeider med på din egen PC, vil vises etter at det er publisert på PIB. Visningssiden er uten meny slik at du må klikke på tilbakeknappen i browseren etterpå. Innholdet kan redigeres med PIBs datablad editor eller andre verktøy som lar deg redigere Xml filer.
Angi filnavn på XML-dokumentet som inneholder sikkerhetsdatabladet 


Kontroll av sikkerhetsdatablad på Xml 2.0 formatSikkerhetsdatablad på Xml format skal følge versjon 3.5 av standarden. Du kan validere innholdet av eldre Xml 2.0 filer ved å klikke her.