Sikkerhetsdatablad ikke publisert

Leverandøren har ikke publisert sikkerhetdatablad for produktet på PIB. PIB er en gratis offentlig tjeneste for distribusjon av datablad. Kontakt leverandøren på adressen nedenfor for å få datablad for produktet.

Du kan også forsøk et databladsøk hos systemleverandør.

Ansvarlig virksomhet

MACSERIEN PRODUKTION AB, MOSSVEGEN 3, SE-177 41 JARFALLA, SVERIGE
Informasjon om deklarasjoner fra Produktregisteret er sist oppdatert 28-11-2011

Mer om produktet

Deklarasjonsnr

101880    (Status: Tilfredsstillende deklarert)

Svanen eller EU-blomsten

Ingen

Faremerking

Irriterende

Risikosetninger

R11 Meget brannfarlig.
R36 Irriterer øynene.
R67 DAMP KAN FORÅRSAKE DØSIGHET OG SVIMMELHET

Bransjer

PR.1 PRIVAT ANVENDELSE ()
20.41 PRODUKSJON AV SÅPE OG VASKEMIDLER, RENSE- OG POLERMIDLER (323)

Produkttyper

R10700 VINDUSSPYLERVÆSKE (75)

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet for MAC 122 er gitt til KLIF Produktregisteret via pliktig deklarasjon av kjemiske produkter eller via frivillig publisering av sikkerhetsdatablad. Minimum inkludere dette risikosetninger og fareklasser angående brann, eksplosjon, giftighet, helsefare og forurensing. De vanligste bruksområder og bransjer for MAC 122 er angitt for deklarerte produkter. Svanemerket og EU-blomstmerket kan være angitt. Det er leverandøren som er ansvarlig for at HMS informasjonen i et datablad er korrekt.