Miljødirektoratet har besluttet å nedlegge nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB). Informasjon om kjemiske produkter på PIB blir ikke lenger vedlikeholdt. Virksomheter som publiserer sikkerhetsdatablad på PIB må finne alternativ publisering innen 2. mai 2018. Etter denne dato vil PIB ikke lenger være tilgjengelig.

For å kunne laste opp sikkerhetsdatablad eller registrere Svane eller EU-blomst merking, må du registrere virksomheten og logge deg inn. NB! Det er kun produsenter, importører og leverandører av kjemiske produkter med plikt til å utgi sikkerhetsdatablad som skal logge seg inn, eventuelt konsulenter som handler på handle på vegne av en slik virksomhet.