For å kunne laste opp sikkerhetsdatablad eller registrere Svane eller EU-blomst merking, må du registrere virksomheten og logge deg inn. NB! Det er kun produsenter, importører og leverandører av kjemiske produkter med plikt til å utgi sikkerhetsdatablad som skal logge seg inn, eventuelt konsulenter som handler på handle på vegne av en slik virksomhet.